Termeni de utilizare

Termeni generali de utilizare a site-ului web

 

Răspunderea pentru informațiile generale și informațiile despre produs

Scopul acestui site web este de a furniza informații generale despre B. Braun, produsele și serviciile sale. Acesta nu oferă însă recomandări sau instrucțiuni specializate referitoare la produsele și serviciile vândute de B. Braun. Pentru întrebări speciale legate de produsele și serviciile noastre, contactați B. Braun direct.

Aceste site-uri web conțin informații despre produs care sunt destinate unui grup țintă larg și care pot să conțină detalii despre produs sau informații care nu sunt disponibile în alt mod sau nu sunt valabile în țara dumneavoastră. Țineți cont de faptul că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru accesarea unor astfel de informații care nu respectă procedurile legale, reglementările, înregistrările sau standardele respective din țara dumneavoastră.

Depunem toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție informații precise și actualizate. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere legată de exhaustivitatea, actualitatea și acuratețea informațiilor. Răspunderea pentru daunele directe sau indirecte de tip material sau nematerial este exclusă. Riscul utilizării este exclusiv al utilizatorului, cu excepția cazului în care informațiile incorecte au fost înregistrate intenționat sau din gravă neglijență.

Drepturile de proprietate intelectuală

Toate imaginile și informațiile din aceste site-uri web sunt, în măsura în care pot să fie reproduse, protejate prin legea drepturilor de autor sau prin alte drepturi de proprietate industrială. Toate denumirile de produse scrise cu majuscule sau marcate în alt mod pe aceste site-uri web sunt mărci comerciale ale grupului B. Braun. Utilizarea sau reproducerea acestor informații pentru uz comercial nu este permisă fără aprobarea anterioară în scris a B. Braun.

Condițiile de utilizare pentru My B. Braun (extranet)

Următoarele condiții de utilizare se aplică utilizatorilor site-ului web care sunt conectați:

1.  Domeniul de aplicare

Următorii termeni de utilizare se vor aplica folosirii de către dumneavoastră a portalului My B. Braun pentru clienți (denumit în continuare „My B. Braun”).

Prin acceptarea Termenilor de utilizare în timpul conectării inițiale la My B. Braun, încheiați un contract de utilizare cu B. Braun și acceptați următorii termeni de utilizare privind folosirea My B. Braun. Termeni diferiți de utilizare care intră în contradicție cu  acești Termeni generali de utilizare nu se aplică.

Reprezentanții autorizați actuali ai B. Braun și adresele acestora de contact pot să fie găsite în informațiile privind publicarea ale My B. Braun.

2.  Caracteristicile esențiale ale My B. Braun

Grupul B. Braun (grupul B. Braun include toate companiile care sunt direct sau indirect afiliate una alteia prin majoritatea acțiunilor sau a drepturilor de vot, denumite în continuare „grupul B. Braun”) oferă informații, aplicații și documente ca un serviciu pentru dumneavoastră în calitate de utilizator al My B. Braun, precum și posibilitatea de a contacta direct angajații B. Braun.

 

Caracteristicile esențiale ale My B. Braun

1.      My B. Braun asigură furnizarea digitală a informațiilor și a documentelor legate de produsele, domeniile terapeutice și serviciile grupului B. Braun.

2.      My B. Braun vă permite să comunicați direct cu angajații B. Braun.

3.      Nu este percepută nicio taxă de utilizare. B. Braun își rezervă dreptul de a plasa reclame, inclusiv de tip banner, în cadrul My B. Braun.

Accesarea My B. Braun este permisă exclusiv persoanelor cu o vârstă de peste 18 ani cu capacitate juridică. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor online este autentificată printr-un nume de utilizator și o parolă asociată pe care o stabiliți singuri în timpul înregistrării.

3.  Încheierea contractului și serviciile

3.1 Încheierea contractului

Contractul de utilizare a My B. Braun, a aplicațiilor și informațiilor oferite în acel moment se încheie prin înregistrarea dumneavoastră în My B. Braun, acceptarea termenilor de utilizare respectivi și a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

 

3.2 Dreptul de revocare

Aveți dreptul să revocați prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a indica niciun motiv.

Termenul limită pentru revocare este de paisprezece zile de la data încheierii contractului.

Pentru a vă exercita dreptul de revocare, trebuie să ne informați (introduceți adresa corespunzătoare) prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) privind decizia dumneavoastră de a revoca acest contract. În acest scop, puteți să folosiți exemplul formularului de revocare de aici care nu este însă obligatoriu.

Pentru a respecta termenul limită pentru revocare, este suficient să trimiteți notificarea despre exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea termenului limită pentru revocare.

Consecințele revocării

Dacă revocați prezentul contract, trebuie să vă restituim toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât livrarea standard cu un preț rezonabil oferită de noi), fără întârziere și în maximum paisprezece zile de la primirea de către noi a notificării revocării de către dumneavoastră a prezentului contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care agreați în mod explicit o altă metodă; în niciun caz, nu veți fi taxați pentru această rambursare.

 

Exemplul formularului de revocare:

(Dacă intenționați să revocați contractul, completați acest formular și returnați-l.)

Către [numele, adresa și, dacă este cazul, numărul de fax și adresa de e-mail ale antreprenorului trebuie să fie introduse de antreprenor aici]:

Prin prezentul document, eu/noi (*) revoc/revocăm contractul încheiat de către mine/noi (*) referitor la achiziția următoarelor bunuri (*)/furnizarea următorului serviciu (*)

Comandat la (*)/primit la (*)

Numele consumatorilor

Adresa consumatorilor

Semnătura consumatorilor (numai în cazul notificării pe hârtie)

Data


(*) Ștergeți ceea ce nu se aplică.

 


3.3 Identificarea, înregistrarea și accesarea My B. Braun

Utilizarea ofertei de servicii necesită înregistrarea anterioară a utilizatorului în My B. Braun și acceptarea termenilor de utilizare, precum și alocarea unei parole personale.

În plus, utilizatorul declară că detaliile furnizate în profilul de utilizator, în special cele referitoare la nume și prenume, adresă, companie și adresa de e-mail sunt corecte și reale. Utilizatorul este obligat să raporteze orice modificare a informațiilor sale, fără întârziere.

Dreptul de a utiliza serviciile prin My B. Braun va înceta automat în cazul încălcării condițiilor de utilizare sau dacă B. Braun retrage dreptul de utilizare, la propria alegere. Această retragere poate să fie efectuată fără să fie necesară specificarea unui motiv.

3.4 Utilizarea datelor de acces, accesul la My B. Braun
Datele de acces sunt stabilite exclusiv pentru utilizarea personală de către utilizatorul respectiv. Utilizatorul nu poate să comunice datele, în special parola sa, terților, inclusiv membrilor de familie sau colegilor. Utilizatorul este obligat să mențină în permanență confidențialitatea datelor sale de acces, în special a parolei și să împiedice utilizarea neautorizată a My B. Braun de către terți. Dacă utilizatorul află de sau suspectează utilizarea greșită a datelor de acces, trebuie să informeze fără întârziere B. Braun. În cazul utilizării greșite sau utilizării greșite suspectate, B. Braun are dreptul să blocheze imediat accesul la My B. Braun. Utilizatorul răspunde de toate consecințele utilizării de către terți, în măsura în care este răspunzător de folosirea greșită a datelor de acces. Utilizatorul răspunde de utilizarea greșită și dacă acesta a permis prin neglijență utilizarea neautorizată a datelor de acces. Răspunderea încetează numai atunci când utilizatorul informează în scris B. Braun (consultații detaliile de contact) în legătură cu utilizarea neautorizată și și-a schimbat parola, dacă este necesar.

3.5 Încetarea și retragerea autorizării accesului

B. Braun își rezervă dreptul de a bloca temporar sau permanent datele de acces ale utilizatorului în cazul încălcării acestor termeni de utilizare, în special din cauza detaliilor false din profilul de utilizator, a comunicării neautorizate a datelor de acces, mai ales a parolei și/sau utilizării greșite a My B. Braun, fără a specifica motivele și/sau de a retrage în final accesul utilizatorului cu intrare imediată în vigoare sau după o perioadă corespunzătoare de timp de la notificare și de a înceta relația contractuală în condiții extreme și fără notificare.

3.6 Serviciile, serviciile de email

 

3.6.1 Accesul la informații

După identificarea și înregistrarea cu succes, utilizatorul va avea acces prin My B. Braun la diferite informații, documente și aplicații.

 

3.6.2 Mesajele de email

În cadrul My B. Braun, vor fi oferite utilizatorului mesaje gratuite de email. Utilizatorul trebuie să specifice o adresă de email folosită de acesta sau o adresă de email alocată pentru utilizarea doar de către acesta pentru primirea mesajelor de email. Nu este permisă specificarea altor adrese de email, în special ale terților.

 

Va fi pusă la dispoziție o dezactivare corespunzătoare pentru anularea serviciilor de email. În cazul problemelor tehnice sau de altă natură, asistența tehnică legată de dezactivare este disponibilă utilizatorilor prin intermediul adresei mybbraun@bbraun.com.

4.  Alte prevederi legate de folosirea My B. Braun

4.1 Confidențialitatea datelor de acces

Datele dumneavoastră de acces sunt destinate exclusiv folosirii personale a ofertei și trebuie să păstrați confidențialitatea acestora.

4.2 Scopul utilizării

Scopul utilizării sau al participării în cadrul forumurilor create, precum și al altor servicii este limitat la schimbul de opinii și experiențe cu angajații B. Braun sau, în cadrul grupurilor de utilizatori individuali, cu alți utilizatori înregistrați.

 

4.3 Plasarea online de materiale de către utilizator

În special în ceea ce privește participarea la forumuri sau la reuniuni de proiecte comune, clienții au posibilitatea să încarce propriile materiale (de exemplu, fotografii, texte etc.) în My B. Braun. Clienții sunt unicii răspunzători pentru conținutul acestor materiale. Prin prezentul document, clienții exonerează B. Braun și pe angajații acestuia în legătură cu orice pretenții ale terților, în special cele legate de încălcarea drepturilor de autor, de desene sau modele înregistrate, de marcă înregistrată și/sau a drepturilor personale legate de materialele acestora. În plus, clienții declară că respectivul conținut al materialelor nu este ilegal și, în special, nu încalcă Codul penal. B. Braun își rezervă dreptul de a întrerupe plasarea online a materialelor dumneavoastră sau de a îndepărta materialele care sunt deja disponibile online, dacă există suspiciunea unei încălcări a drepturilor terților sau a reglementărilor legale, în special a Codului penal și nu are obligația față de clienți să inspecteze materialele acestora în legătură cu o astfel de încălcare sau în orice alt mod.

 

Indiferent de prevederile menționate mai sus, B. Braun își rezervă dreptul de a șterge materialele după expirarea unui termen limită rezonabil stabilit de B. Braun.

5.  Drepturile de autor, licența și drepturile de marcă comercială

Conceptul My B. Braun, precum și textul, imaginile, elementele grafice, aspectul, sunetele, animațiile, videoclipurile și bazele de date conținute în acesta sunt protejate prin drepturi de autor și fac obiectul altor legi care protejează proprietatea intelectuală. În măsura în care nu sunt identificate altfel, B. Braun este îndreptățit la aceste drepturi.

 

Oferta My B. Braun nu trebuie să fie interpretată în sensul că oferă expres sau implicit orice drepturi prin licență, incluzând, dar fără a se limita la deținerea unui copyright, brevet, unei mărci comerciale sau a unui alt drept de proprietate al B. Braun sau al unui terț.

6.  Copia de rezervă

Utilizatorul răspunde de securizarea regulată a datelor și a informațiilor care sunt relevante pentru acesta împotriva pierderii, deteriorării și modificării nivelului tehnic ce este adecvat pentru importanța datelor.

7.  Clauza de confidențialitate

Orice informații furnizate în cadrul My B. Braun sau în legătură cu acesta sunt considerate ca fiind în proprietatea B. Braun. Utilizatorul nu trebuie să divulge terților astfel de informații fără acordul anterior în scris al B. Braun.

Utilizatorul trebuie să păstreze toate informațiile confidențiale primite de la alte părți în cadrul prezentului acord sau în legătură cu acesta, în strictă confidențialitate. Aceasta nu se aplică informațiilor care devin altfel disponibile sau în măsura în care divulgarea este permisă de către cealaltă parte în scris. În orice caz, această obligație de confidențialitate supraviețuiește încetării prezentului contract.

8.  Protecția datelor; salvarea

B. Braun salvează aceste condiții de utilizare și datele cu caracter personal specificate în profilul clientului în scopul alocării tehnice a partenerilor de contact din grupul B. Braun și furnizării  informațiilor în funcție de grupul țintă. Mai multe informații legate de gestionarea datelor clienților pot să fie găsite în politica privind confidențialitatea.

9.  Responsabilitatea

B. Braun depune toate eforturile pentru a pune My B. Braun la dispoziție fără întreruperi și a permite transmisii fără erori. Totuși, acest lucru nu poate să fie garantat, printre altele din cauza situației internetului. Accesul clienților poate să fie ocazional întrerupt sau limitat pentru a permite efectuarea reparațiilor, lucrărilor de întreținere sau introducerea noilor facilități sau servicii. B. Braun depune toate eforturile pentru a limita frecvența și durata acestor întreruperi sau restricții temporare.

 

Răspunderea B. Braun pentru toate daunele care rezultă din folosirea My B. Braun în conformitate cu prezentul contract sau pentru orice alte temeiuri legale, în special, deși nu exclusiv 

·       pentru acuratețea, precizia, exhaustivitatea și actualitatea conținuturilor site-urilor sau a documentelor publicate în My B. Braun

·       pentru folosirea datelor și a documentelor puse la dispoziție în My B. Braun

·       pentru inexistența virușilor în My B. Braun

este exclusă.

Aceste limitări ale răspunderii se aplică în special, dar nu exclusiv, daunelor directe, indirecte, incidentale, speciale sau subsidiare, în special pentru pierderea profitului sau a beneficiilor, inclusiv din cauza pierderii datelor sau a altor perturbări care pot să apară ca rezultat al folosirii serviciilor My B. Braun, din cauza restricțiilor sau întreruperilor temporare ale accesului la My B. Braun.

Limitările răspunderii menționate mai sus nu se aplică în cazul intenției deliberate sau neglijenței grave, incluzând intenția deliberată a reprezentanților sau a reprezentanților delegați ai B. Braun sau în cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale.  În măsura în care B. Braun este acuzată de încălcarea obligațiilor contractuale esențiale, răspunderea pentru daune este limitată la daunele previzibile, care apar de obicei. Răspunderea pentru punerea în pericol a vieții, vătămările corporale sau punerea în pericol a sănătății, toate acestea din culpă și răspunderea legală conform legii privind răspunderea pentru produsele cu defect din Germania rămân neafectate.

10.         Modificarea Termenilor de utilizare

B. Braun își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii de utilizare, fără a specifica motivul. Modificările vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor My B. Braun prin intermediul My B. Braun. Utilizatorul trebuie să fie de acord cu modificările aduse termenilor de utilizare. Dacă utilizatorul are obiecții față de modificări, fiecare parte are dreptul să rezilieze acordul cu intrare imediată în vigoare. Din acest motiv, obiecțiile utilizatorului trebuie să fie făcute cu ajutorul unui formular de text trimis către grupul B. Braun (mybbraun@bbraun.com). În cazul în care utilizatorul nici nu a avut obiecții, nici nu a fost de acord cu termenii de utilizare în maximum 4 săptămâni de la aducerea acestora la cunoștința sa, B. Braun are dreptul să blocheze accesul la My B. Braun.

Cu toate acestea, posibilitatea de modificare a termenilor de utilizare nu există pentru modificările ce limitează conținutul sau domeniul de aplicare al serviciului My B. Braun care există pentru utilizatorul respectiv în dezavantajul utilizatorului și nici pentru introducerea noilor obligații ale utilizatorului care nu sunt stabilite încă prin condițiunile de utilizare.

11.         Datele noastre de contact

B. Braun Romania

Strada Bernd Braun Nr 1

Sânandrei

Judetul Timis

Tel: 021 231 15 37

Fax: 021 231 15 36

Email: office.ro@bbraun.com

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR

Aveți posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor numit de Societate:

+40-374.019.572

Adresa de e-mail: dpo.ro@bbraun.com

12.   Sediul instantei competente, norma conflictuală

Competenta solutionarii eventualelor litigii apartine instantelor de drept roman.

13.   Dispozițiile finale

Orice clauză, dispoziție sau prevedere a acestui contract care se constată că este nevalidă sau neaplicabilă integral sau parțial din orice motiv trebuie să fie înlocuită cu o clauză, dispoziție sau prevedere validă și aplicabilă al cărei conținut este atât de similar cât este posibil cu cel al clauzei, dispoziției sau propunerii nevalide sau neaplicabile și acest lucru nu afectează valabilitatea prezentului contract.

Puteți să imprimați acest document folosind funcționalitatea standard a aplicației dumneavoastră pentru internet (= browser: apoi de obicei „File” > „Print”).