Terapie de perfuzabilă

Domeniul terapiei perfuzabile implică tratarea unui pacient cu soluţii de perfuzie aplicate intravenos pentru a se permite recuperarea sau îmbunătăţirea stării sale. În funcţie de afecţiunea primară, soluţia conţine un ingredient farmacoactiv adecvat.

Acesta defineşte tipul de terapie definitorie: De exemplu, terapia cu fluide are drept scop perfuzarea de volume mai mari de apă şi electroliţi adecvaţi pentru tratarea pierderilor de volum precum hemoragiile grave, deshidratarea sau şocul. Un alt exemplu poate fi terapia antiinfecţioasă care presupune tratarea unui pacient care suferă de o infecţie bacteriană sau micotică prin perfuzarea de soluţii care conţin antibiotice şi antimicotice.