B. Braun Pharmaceuticals Romania 

B. Braun Pharmaceuticals: calitate germană în industria farmaceutică românească

B. Braun Pharmaceuticals S.A. este astfel una dintre cele mai importante investiţii străine în Timişoara, situându-se între primele din zonă. Condiţiile stricte din domeniul farmaceutic, completate de eficienţa germană, au făcut ca B. Braun Pharmaceuticals să obţină produse de un înalt nivel calitativ, fapt recunoscut şi de autorităţi, prin acordarea Certificatului GMP (Good Manufacturing Practice - Bună Practică de Fabricaţie), distincţie ce atestă respectarea Standardului Internaţional de Calitate în domeniul farmaceutic.
Punctele noaste forte, profesionalismul echipei de angajaţi alături de grija permanentă faţă de produs impusă atât de etica profesională, cât şi de normele stricte de calitate farmaceutică, ne fac să putem afirma cu mândrie că B. Braun Pharmaceuticals este un exemplu de calitate prezent pe piaţa medicală din România.

Wirtschaftssenatorin Pop besucht Werk Pharma Berlin

Calitatea soluţiilor perfuzabile fabricate în cadrul grupului B. Braun este recunoscută de liderii de opinie din domeniul medical, oriunde în lume. 
Pentru B. Braun Pharmaceuticals SA calitatea înseamnă în primul rând un sistem de management performant, orientat spre obținerea unor produse sigure şi eficiente, care să satisfacă cerințele clientului.
Politica de calitate a B. Braun Pharmaceuticals SA este parte din politica globală de asigurare a calităţii aplicată în grupul B. Braun şi se bazează pe investiții continue în fluxul de fabricație pentru satisfacerea cerințelor tot mai exigente ale organismelor regulatorii în domeniu, precum şi în instruirea continuă a personalului.

Scurt istoric al companiei

  • 1997:  A fost înfințată Helvetica Profarm
  • 1999: Primul flacon produs - linia Plasco 500 mL
  • 2001: 2007 Maximizarea capacității de producție ( de la 1 la 3 schimburi de lucru)
  • 2009: Helvetica Profarm a fost preluată de B.Braun Group
  • 2010: O nouă linie de producție – Ecoflac 100 mL
  • 2012: Dezvoltarea de noi piețe în S-E Europei
  • 2012: Dezvoltarea departamentului științific Regulatory Affairs
  • 2014: Înfințarea laboratorului Reasearch & Development

 

Documente asociate

Descriere Document Link
Sistemul de Management de Securitate şi Sănătate Ocupaţională
pdf (202.8 KB)
Sistemul de Management de Mediu
pdf (190.7 KB)
Certificat Privind Conformitatea
pdf (206.4 KB)
Plan de prevenire si reducere a deseurilor
pdf (438.4 KB)
Informare trimestriala cu privire la aspectele de mediu
pdf (157.6 KB)

Contact

Str. Louis Pasteur nr. 2
RO-300264 Timişoara
România