Home   |  Contact   |  Locaţii
România
 
Home > Noutăţi

Noutăţi

În această secţiune puteţi afla noutăţi şi comunicate de presă despre compania noastră, informaţii despre evenimente şi cele mai noi produse B. Braun

Anunţ public

 S.C. B. Braun Medical S.R.L, anunţă intenţia de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu cod CAEN (rev2):
3313 – Repararea echipamentelor electronice şi optice,
3314 – Repararea echipamentelor electrice,
3320 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale.
 Activităţi ce se vor desfăşura la punctul de lucru din Remetea Mare, Nr. 636, DN 6, Km 546+400 dreapta, Modul 6, Jud. Timiş, România.

B. Braun încurajează mişcarea în aer liber

B. Braun Medical susţine un regim de viaţă sănătos, încurajează  spiritual  de echipă şi mişcarea în aer liber. Cu paşi mici dar siguri, putem renunţa la zona de confort şi ne putem schimba stilul de viaţă ieşind la alergat şi respirand aer curat sau făcând orice alt sport. Sportul ne ofera o viaţă mai sănătoasă şi are un impact pozitiv asupra capacităţii de autocunoaştere, stimulează sistemul nervos şi prelungeşte tinereţea.
O echipă formată din 13 colegi au decis să participe, sub sigla B. Braun, la crossul "Bucharest Half Marathon" organizat în 18 mai la Bucureşti. Pentru toţi cei care au participat a fost o experienţă extraordinară! “Ne-am convins, încă o dată, ca suntem o adevarată echipă iar faptul că fiecare dintre participanţi a încheiat cu bine cursa a fost o victorie în sine!” spune Amelia Dinu, Managing Director B. Braun Romania.
B. Braun vă încurajează  să duceţi o viaţă echilibrată şi să combinaţi în mod armonios munca, alimentaţia sănătoasă şi activităţile sportive!

Zâmbet pentru copii

B. Braun Medical  le-a oferit un zâmbet copiilor de la Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău, Secţia Pediatrie

Responsabilă pentru această campanie a fost Alice Chirică, sprijinită de restul echipei B. Braun. Alice a pregătit atenţie şi dăruire 40 de pachete pentru copiii internaţi dar si pentru cei abandonati în Spitalul Judeţean de Urgenţe Bacău. A reuşit să smulgă de la copii zâmbete, chiote de bucurie dar si lacrimi de tristeţe amestecate cu emoţii de la mamici.

Donaţii pentru Fundaţia Sf. Maria Singureni

Echipa B. Braun Medical România a adus zambetul pe buze copiilor de la Fundaţia Sf. Maria din localitatea Singureni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Un numar de 3 Moş Crăciuni de la B. Braun Medical i-a vizitat incărcaţi cu haine şi alimente pentru a aduce un strop de speranţă copiilor devaforizaţi. Copii au fost emoţionaţi şi  fericiţi şi i-au primit cu multă caldură pe membrii echipei B. Braun . Dr. Paul Marinescu este responsabil pentru această fundaţie de mai bine de 20 de ani şi a incercat  în tot acest timp să ii integreze în societate.
Mulţumim tuturor celor care s-au implicat în această campanie!

TOMBOLA CLIENTILOR 2013
  • Chestionarul de satisfactie al clientilor

  • Chestionarul de satisfactie al clientilor
REGULAMENTUL PROMOTIEI “TOMBOLA CLIENTILOR”

NR. 29 DIN DATA DE 08.01 .2013

1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI
Organizatorul promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR" este S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L cu
sediul in Remetea Mare nr. 636 DN 6 KM 546+400 DREAPTA, inregistrata Ia ORC Timis sub nr.
J35/1038/1998, avand CIF RO 11080242, telefon 0256.284.905, fax 0256.284.907, reprezentata
legal prin Wenderoth Martin Helmut si Amelia Dinu in calitate de Administrator

2. PARTICIPANTI
La promotia "TOMBOLA CLIENTILOR” poate participa orice client persoana fizica si
juridica, romana sau straina care completeaza "Chestionarul de satisfactie a clientilor", iar
participarea Ia tombola este asigurata de returnarea chestionarului completat Ia adresa de e
mail relatii-clienti.ro@bbraun.com si Ia numarul de fax 0256.284.907

3. DURATA
Perioada in care se va desfasura promotia “TOMBOLA CLIENTILOR" este incepand cu
data de 01.02.2013 si pana Ia data de 28.02.2013 ora 0:00.

4. CONDITII DE PARTICIPARE
Pentru ca un client sa participle Ia promotia “TOMBOLA CLIENTILOR" trebuie sa
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- Participantul sa nu tie salariat in cadrul S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L, sa nu fie sot /
sotie sau ruda de gradul I si II (copii, parinti sau frati) cu vreunul dintre salariatii
firmei.
- Sa fie client B|Braun Medical
- Sa fi comandat cel putin o data in ultimii 3 ani produse de Ia B|Braun Medical
- Sa completeze "Chestionarul de satisfactie a clientilor”
- Sa returneze "Chestionarul de satisfactie a clientilor” completat Ia adresa de e-mail
relatii-clienti.ro@bbraun.com si Ia numarul de fax 0256.284.907 pana a data de
28.02.2013 ora 0:00.

5. PREMIILE PROMOTIEI” TOMBOLA CLIENTILOR"
Premiul I — Voucher in valoare de 150 Ron
Premiul Il — Voucher in valoare de 100 Ron
Premiul III — Voucher in valoare de 50 Ron
Valoarea totala a premiilor este de 300 Ron.

Voucherul este un cupon cu valoare emis de catre B|Braun Medical si poate fi utilizat doar
pentru a achizitiona produse de pe magazinul online www.magazin-bbraun.ro.

6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR
Premiile promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR" se vor acorda prin extragerea efectuata in
data de 15.03.2013 Ia sediul S.C. B|Braun Medical S.R.L. iar Ia extragere pot participa toti
clientii care au completat si returnat "Chestionarul de satisfactie a clientilor".
Tragerea Ia sorti si acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei
comisii din care vor face parte angajati ai organizatorului. In urma extragerii se va intocmi si
procesul verbal de adjudecare al premiilor.
Castigatorii promotie “TOMBOLA CLIENTILOR” vor fi anuntati pe website-ul
organizatorului www.bbraun.ro in maxim 15 zile lucratoare de Ia data efectuarii tragerii Ia
sorti.
Castigatorii premiilor oferite prin tragere Ia sorti vor fi anuntati personal, telefonic, in
maxim 3 zile lucratoare de Ia data organizarii tombolei.
In cazul in care castigatorul nu poate fi anuntat prin telefon, se va trimite o notificare
scrisa, prin posta, Ia adresa de facturare, urmand ca in termen de 15 zile de Ia expedierea
scrisorii, castigatorul sa contacteze organizatorul.
Daca si acest termen este depasit se va folosi unul dintre participantii de rezerva, iar
ciclul se repeta pana Ia validarea unui castigator.
Pentru validarea castigarii premiului, castigatorul va trebui sa prezinte actul de
identitate.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau
alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale premiilor.
Premiile acordate vor fi inmanate impreuna cu procesul verbal de predare - primire.

8. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub
forma de premiu obtinut de catre castigator in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in
vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri
fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

9. REGULAMENTUL TOMBOLEI
Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.bbraun.ro si Ia sediul firmei S.C. B|BRAUN
MEDICAL S.R.L Remetea Mare, nr. 636, DN6 KM 546+400 DREAPTA, Timis.

10. FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau
prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente                                                                                                                                                                         de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin regulament.
Daca intervine situatia de mai sus sau intervine o situatie de forta majora care
impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea promotiei
"TOMBOLA CLIENTILOR”, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata
conform art.1082 si 1083 din Codul Civil.
Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Ia
promotiei “TOMBOLA CLIENTIL0R” existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de Ia
aparitia cazului de forta majora.
Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.bbraun.ro

11. INCETAREA PROMOTIEI
Prezenta promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea
tombolei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Participarea Ia Promotie implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor
personale sa fie paStrate si prelucrate de Organizator In scopul unor potentiale informari
ulterioare din partea acestuia.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia
societatilor comerciale implicate In organizarea Promotiei si a operatorului de marketing direct
al Organizatorului.
Participantilor Ia promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001
privind protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata
pe adresa Remetea Mare, nr. 636, KM 546+400 DREAPTA, Timis.
"Dreptul de acces Ia date": orice persoana vizata are dreptul de a obtine de Ia operator,
Ia cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o
privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
"Dreptul de interventie asupra datelor": orice persoana vizata are dreptul de a obtine de
Ia operator, Ia cerere si in mod gratuit:
a. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare
nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b. Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conforma legii;
c. Notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei
operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila
sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
"Dreptul de opozitie": persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate ai legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.                                                                                                                                                                                              In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita de Ia
operator acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele
tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare Ia persoana vizata, in
termen de 15 zile de Ia data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, Ia prima comunicare in
scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce Ia cunostinta
drepturile conforme legii 677/2001.
Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si
utilizarea informatiilor personale de catre organizator in modul expus in paragraful anterior.
Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru
primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa,
transmisa Ia adresa organizatorului.

13. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 -Norme metodologice de
aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata Si Jegea
677/2001 - Privind protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date.

14. PARTICIPANTII MINORI SI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE
In cazul In care câstigatorul unui premiu este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o
persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului
numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal. Aceasta presupune si semnarea de
catre parinte sau tutore a unei declaratii date cu incuviintarea autoritatii tutelare daca este
cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din
acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura
legate de premiul respectiv si de participarea minorului Ia prezenta campanie.

15. LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este
definitiva.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de
proprietate asupra facturilor participante sau continutul acestora.
Prin participarea Ia aceasta promotie, prin completarea si returnare "Chestionarului de
satisfactie a clientilor" in cadrul campaniei "TOMBOLA CLIENTILOR" participantii sunt de acord
sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului
Regulament.
Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de Ia data extragerii la sediul SC
B|BRAUN MEDICAL SRL cu sediul in Remetea Mare, nr. 636, DN6, KM 546+400 DREAPTA,
judetul Timis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de
tragere Ia sorti va fi reluata Ia o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de Ia
admiterea contestatiei.
Eventualele Iitigii aparute intre organizator si participantii Ia promotie se vor rezolva pe
cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, Iitigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane de Ia sediul organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata promotiei si va face public
acest lucru.

16. ALTE REGLEMENTARI
Reclamatiile cu privire Ia premiul castigat efectuate dupa data de semnare a procesului
verbal de predare-primire al premiului nu vor fi luate in considerare si nu vor fi
responsabilitatea organizatorului.
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta
imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a Iua toate masurile necesare pentru
remedierea situatiei aparute.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina
imposibilitatea validarii unui castigator si folosirea unuia dintre participantii de rezerva, de
genul imposibilitatii de anuntare telefonica cauzata de schimbarea numarului de telefon,
situarea castigatorului intr-o arie fara acoperire, imposibilitatea de notificarea in scris a
castigatorului cauzata de schimbarea adresei participantului sau neprimirea corespondentei de
catre acesta etc.

17. ALTE CLAUZE
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit
oricarui solicitant, care poate fi solicitat Ia adresa sediului organizatorului din Remetea Mare,
nr. 636, KM 546+400 DREAPTA, judetul Timis sau telefonic la numerele de telefon afisate pe
website-ul www.bbraun.ro


                                 Organizatorul promotiei “TOMBOLA CLIENTILOR”
                                                     S.C. B|BRAUN MEDICAL S.R.L


ADMINISTRATOR                                                                                                           ADMINISTRATOR
AMELIA DlNU                                                                                        WENDEROTH MARTIN HELMUT

 

02-02-2012
Un nou membru în familia Avitum: Centrul de dializă din Arad

Începând cu luna Ianuarie 2012, Centrul de dializă Avitum Arad a devenit operaţional.
Avitum SRL -  cu 8 centre private de dializă, Avitum şi-a câştigat reputaţia unuia dintre cei mai buni furnizori de servicii medicale de dializă destinate pacienţilor cu insuficienţă renală cronică. Calitatea produselor şi serviciilor B. Braun folosite aici este potenţată de experienţa noastră internaţională şi completează imaginea unei companii cu standarde europene de tratament, fapt autentificat de certificările TUV şi ISO primite în ultimii ani.

Click aici pentru a vizualiza pagina Centrului de dializă Arad.

 

20-01-2012
Noi donaţii pentru Federaţia Caritas din Timişoara

Netzwerk Lehrlingsausbildung Niederösterreich a reuşit să strângă anul trecut în luna Decembrie, împreună cu angajaţii B. Braun din Austria, precum şi alte câteva companii si persoane private, zeci de cutii cu haine pentru adulţi şi copii, jucării şi cărţi pentru toate vârstele. mai mult...

18-01-2012
Noul website B. Braun Pharmaceuticals

Începând din această zi, puteţi accesa informaţiile despre compania B. Braun Pharmaceuticals într-un nou format, ce respectă design-ul tuturor companiilor B. Braun din întreaga lume. mai mult...

 

Pentru mai multe articole, vă rugăm să vizitaţiArhiva evenimentelor .