Home   |  Contact   |  Locaţii
România
 
Home > Compania > Conformitate şi Cod de Conduită

Conformitate şi Cod de Conduită

B. Braun cere și promovează comportamentul responsabil

B. Braun este o companie de familie, iar conducerea acesteia a acționat timp de 175 de ani la nivel global cu respectarea legilor şi responsabilitate socială. Pentru a susține acest principiu odată cu dezvoltarea companiei, grupul B. Braun a introdus un Cod de Conduită obligatoriu şi un Sistem de Management al Conformitaţii la nivel global bazat pe strategia de grup.

Sistemul de Management al Conformităţii

Pentru B. Braun, Conformitatea înseamnă mai mult decât conformitatea legală; cuprinde, de asemenea, valori etice cum ar fi loialitatea, integritatea şi sustenabilitatea. Pentru ca standardele globale uniforme să fie respectate, a fost introdus Sistemul de Management al Conformităţii, iar prin Biroul de Conformitate al Grupului şi Ofiţerul de Conformitate Local se asigură condiţiile necesare pentru o implementare operativă în toate companiile din lume.

Codul de Conduită

Un element central al Sistemului de Management al Conformităţii este Codul de Conduită al grupului B. Braun. Acesta combină zece principii centrale ale companiei care implementează ghidurile de strategie ale grupului în cultura companiei. Pentru angajaţi, aceasta înseamnă că o direcţie clară este stabilită pentru acţiunile lor de zi cu zi, în timp ce pentru furnizori şi clienţi este o promisiune obligatorie pe care se pot baza.

Aveţi întrebări sau idei despre Sistemul de Management al Conformităţii sau despre Codul de Conduită?
Vă rugăm să contactaţi Biroul de Conformitate Local.